Skip to content

🚫شهروندان با عدم رهاسازی زباله در معابر عمومی از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنند.

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم بهمن زارعیان معاون خدمات شهری شهرداری جهرم گفت: طبق دستور شهردار جهرم، این معاونت ضدعفونی معابر جهرم را در دستور کار قرارداد و ضدعفونی معابر عمومی آغاز گردید.

🔸️وی با تاکید بر اینکه مردم نیز باید در این روزهای سخت نسبت به پاکیزگی شهر کمک کنند، گفت: نباید با سهل انگاری و بی تفاوتی نسبت به رعایت بهداشت و پاکیزگی محیط شهر، زحمات پاکبان را مضاعف کرد.

🔹️زارعیان با بیان اینکه مدیریت شهری پروتکل های بهداشتی را به شکل مطلوب رعایت و اجرا کرده است، اظهار داشت: رسیدگی به امور خدمات شهری در راستای بهداشت عمومی به صورت شبانه روز در حال انجام است

🔸️معاونت خدمات شهری شهرداری جهرم با بیان اینکه سازمان‌های زیر مجموعه در آماده باش کامل هستند گفت: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در کنار اداره‌ی خدمات شهری معابر سطح شهر را ضدعفونی میکنند، همچنین سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری جهرم طرح فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک در وسایط نقلیه عمومی را در دستور کار قرارداده است.