برداشت آسفالت‌های تخریب شده و زیرسازی کامل خیابان شهید مطهرنیا

🔹️به گزارش روابط‌عمومی شهرداری جهرم، زیرسازی خیابان شهید مطهرنیا به طور‌کامل انجام گردید.

🔸️با توجه به اینکه شهرداری‌جهرم قصد آسفالت این خیابان را دارد ساکنین محترم این منطقه بایستی هرگونه عملیات عمرانی، لوله‌گذاری آب و فاضلات و … در معبر اصلی خیابان شهید مطهرنیا را قبل از آسفالت انجام دهند.

🔹️در غیر اینصورت شهرداری جهرم حق هیچگونه حفاری حفاری به ساکنین را نخواهد داد.