🔶️آسفالت کوچه ۱ خیابان فجر و ۱۸ خیابان عبرت توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط‌عمومی شهرداری جهرم، در ادامه انجام آسفالت معابر و پروژه های عمرانی شهرداری، کوچه ۱ خیابان فجر و کوچه ۱۸ خیابان عبرت بطور کامل توسط شهرداری جهرم آسفالت گردید.

🔸️گفتنی است پروژه های عمرانی شهرداری جهرم کماکان در حال انجام می‌باشد و شهروندان از طریق درگاه‌های اطلاع رسانی شهرداری می‌توانند از فعالیت های شهرداری مطلع شوند.