آسفالت معابر جهرم کماکان در حال انجام می‌باشد. از شهرک شهید سحرخیز تا کوچه‌های بلوار معلم

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، در ادامه پروژه‌های عمرانی شهرداری و آسفالت سطح شهر جهرم کوچه ۶ بلوار معلم و ورودی خیابان حُر آسفالت گردید.

🔸️همچنین آسفالت قسمتی از خیابان اصلی شهرک شهید سحرخیز در دستور کار شهرداری جهرم قرار گرفته و آسفالت این معبر در حال انجام می‌باشد.

🔹️از همراهی همشهریان فهیم جهرمی با شهرداری جهرم کمال تشکر را داریم.

لایروبی رودخانه های سطح شهر توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط‌عمومی شهرداری‌جهرم، با آغاز فصل پاییز شهرداری جهرم به صورت گسترده لایروبی رودخانه های سطح شهر را در دستور کار خود قرار داد.

🔸️رودخانه های پلنگی، مسجد قبله، ستاوند، ایثارگران، رودخانه جنب‌کشتارگاه و جنب شورای حل اختلاف به صورت کامل توسط شهرداری‌جهرم لایروبی گردید.

🔹️گفتنی است لایروبی مسیل ها همچنان ادامه دارد و از طریق روابط عمومی شهرداری جهرم به سمع نظر شهروندان عزیز خواهد رسید.

آسفالت خیابان شهید مطهرنیا و شهید اسلامی فرد توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، خیابان های شهید مطهرنیا و شهید اسلامی فرد توسط شهرداری جهرم به طور کامل آسفالت گردید.

🔸️گفتنی است آسفالت این خیابان به مساحت ۹۲۰۰ مترمربع انجام گردید. از اینکه اهالی محترم این خیابان ها با شهرداری جهرم همکاری های لازم را داشته اند، متشکریم.