♨️انجام یازده هزار و پانصد مترمربع موزاییک فرش در نقاط مختلف شهر جهرم

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، نزدیک به ۱۱۵۰۰مترمربع موزاییک فرش توسط شهرداری جهرم در ماه‌های اخیر انجام گرفته است که به شرح زیر می‌باشد:
🔸️خیابان ۱۷شهریور شمالی ۱۸۶۰ متر مربع
🔸️خیابان ۱۷ شهریور جنوبی ۲۴۲۰ مترمربع
🔸️میدان شهدا ۱۲۷۸ مترمربع
🔸️خیابان فرصت جنوبی ۱۶۶۳ مترمربع
🔸️خیابان فردوسی ۱۶۰۰ مترمربع
🔸️خیابان خیام ۱۶۰۰ مترمربع
🔸️بلوار معلم ۱۰۰۰ مترمربع

✔هزینه پروژه موزاییک فرش سطح شهر تا کنون نزدیک به هجده میلیارد و پانصد میلیون ریال بوده است.

📍گفتنیست هم اکنون موزاییک فرش سطح شهر همچنان ادامه دارد.