♨️رنگ آمیزی‌المان‌های‌ سطح شهر توسط شهرداری‌جهرم

🔹️به گزارش روابط‌عمومی‌ شهرداری‌ جهرم، واحد زیباسازی شهرداری جهرم طی اقدامی المان های سطح شهر را رنگ آمیزی نمود.

🔸️رنگ آمیزی المان ها ، نمادها و مجسمه هایی که در سطح شهر انجام میشود ، اقدامات ماندگاری هستند که بمنظور بهبود کیفیت بصری و زیباسازی منظر شهری توسط حوزه زیباسازی شهرداری انجام میشود.