آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری جهرم

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری جهرم راس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخه ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ در محل سالن اجتماعات شهرداری جهرم تشکیل می گردد. از کلیه اعضاء دعوت می شود در جلسه مذکور حضور به هم رسانند و در صورت عدم امکان حضور می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وکیل / نماینده خود را کتبا جهت حضور در مجمع و اعمال رای معرفی نمایند. ضمنا تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای وهر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.داوطلبان قبول سمت عضویت هیات مدیره و بازرسی باید حداکثر ظرف مهلت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی ضمن مراجعه به دفتر تعاونی و تکمیل فرم ثبت نام و مدارک مربوطه (یک قطعه عکس,فتوکپی شناسنامه,کارت ملی,گواهی عدم سوء پیشینه,آخرین مدرک تحصیلی) را به دفتر تعاونی تحویل و رسید دریافت نمایند.                                                                                             

دستور جلسه :

۱– قرائت گزارش کتبی هیات مدیره و بازرس (قابل مشاهده در سامانه هوشمند تعاون)

۲- طرح,بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ (قابل مشاهده در سامانه جامع بخش هوشمند تعاون)

۳- طرح,بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ (قابل مشاهده در سامانه جامع بخش هوشمند تعاون )

۴- انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال

۵- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی(از بین موسسات حسابرسی و اشخاص حقیقی برای سال مالی ۱۴۰۰ضمنا اعلام میگردد اطلاعات دستور جلسه قابل دسترسی و مشاهده در سامانه جامع هوشمند بخش تعاون می باشد