🔹️بازدید شهردار جهرم از روند تجهیز پارک جنگلی به وسایل بازی و ‌نصب صندلی و …

🔸️به گزارش روابط‌عمومی‌شهرداری جهرم، مهندس نظری شهردار جهرم، همراه با مسئولین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری‌جهرم از روند‌ تجهیز پارک بزرگ شهر( جنگلی ) بازدید بعمل آوردند.

🔹️شهردار جهرم در این‌بازدید با اشاره به کیفیت وسایل به کار رفته خواستار نگهداری از اقلام نصب شده شد و گفت: سازمان سیما، منظر و فضای سبز باید جهت حفظ و نگهداری وسایل بازی کودکان، صندلی و سطل زباله های نصب شده و همینطور پایه چراغ‌های پارک بزرگ شهر، برنامه‌ریزی منظمی داشته باشند و با پیمانکاران خود با قاطعیت برخورد کند.

🔸️علیرضا نظری با اشاره به مشارکت شهروندان با شهرداری و همچنین حفظ اموال عمومی افزود:حفظ اموال عمومی وظیفه همگانی‌ست، اموال عمومی از جمله تجهیزات پارکها برای رفاه حال شهروندان در نقاط مختلف شهر تعبیه شده که حفظ و صیانت از آن یک تکلیف بوده و فراتر از وظیفه است.

🔹️گفتنی ست در فاز اول نصب صندلی تعداد سی عدد صندلی در پارک بزرگ شهر نصب گردید که روند نصب صندلی همچنان ادامه خواهد داشت.