پنج هزار متر مربع زیرسازی معابر به صورت هم زمان در منطقه بلوار رهبری توسط شهرداری جهرم در حال انجام می‌باشد.

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، با توجه به دستور مستقیم شهردار جهرم در خصوص توجه ویژه به مناطق کم برخوردار، زیرسازی ۵۰۰۰ مترمربع از معابر بلوار رهبری در دستور کار شهرداری جهرم قرار گرفت.

🔸️با توجه به نامناسب بودن برخی از کوچه‌های بلوار رهبری، کوچه ۱۲ شهدای کاظمیه و همچنین کوچه ۸۸ بلوار رهبری هم اکنون در حال زیرسازی می‌باشد.

✔از اینکه همشهریان عزیز در این مناطق همکاری‌های لازم را با شهرداری جهرم دارند متشکریم.