قابل توجه همکاران محترم

قابل توجه همکاران محترم با توجه به آزادسازی سهام عدالت کلیه سهامداران تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۸ خرداد ماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به سامانه الکترونیکی سهام عدالت به آدرس www.samanese.ir نسبت به آزاد سازی سهام اقدام نمایید
روابط عمومی شهرداری