Skip to content

امامزاده اسدالدهر

امامزاده اسعد ابن علی بن حسین ع  در خیابان شهید مدرس(فرصت قدیم)، جنب بازار مسگری در میدان بارفروش قدیم واقع شده است و نسبتش به امام موسی کاظم علیه السلام می رسد ، دارای گنبدی باستانی که با آجر ساخته شده است و سبک معماری آن قدیمی می باشد. و در بانک اطلاعات رایانه‌ای، بناهای فرهنگی، تاریخی پایگاه اینترنتی سازمان میراث فرهنگی، در قسمت بناهای فرهنگی و تاریخی جهرم، نام این امامزاده در ردیف ۲۳ آمده است.