Skip to content

فروش چهار واحد آپارتمان مسکونی، یک واحد تجاری، دو قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی و آموزشی

ه گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، شهرداری جهرم در نظر دارد طی تشریفات قانونی و از طریق مزایده عمومی چهار واحد آپارتمان مسکونی، یک واحد تجاری و دو قطعه زمین را به فروش رساند.

🔹محل تحویل پاکت پیشنهادی واحد حراست شهرداری جهرم می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر فایل زیر را بارگیری فرمایید.