Skip to content

قدمگاه

این بنای تاریخی بر فراز تپه ای در خیابان آرادگان واقع شده است. شهرداری اخیراَ اقدام به نور پردازی بنا و ساخت آب نما در پای این تپه نموده که تبدیل به مکانی تفریحی گردیده است.